De genadevolle mama

Foto: Fotolia

Ik genade. Wie niet? Genade is denk ik wel hét belangrijkste woord voor een christen. En wat juist het christendom onderscheid van alle andere geloven. Een blog over de genadevolle mama. Een stokpaardje van mij.

Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. Efeziërs 2:4-5

Oh, heerlijk zo’n Bijbeltekst. Lees m als-je-blieft nog eens: “Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered.” Dus God is barmhartig, omdát Hij zoveel liefde voor ons heeft. En daarom red Hij ons door Zijn genade en heeft Hij ons levend gemaakt. Yes!

It’s all about grace

Alles valt weg als genade telt. Wat ik bedoel te zeggen, het is óf wet óf genade. Je kunt niet beide omarmen. Er bestaat niet zo iets als een genadevolle wet of zo. De wet of genade. Ze zijn elkaars tegenpolen. De wet laat je naar je eigen prestaties kijken. De genade laat je naar Jezus kijken. Zijn sterven aan het kruis voor de verzoening van mensen met God. De wet laat me weten dat ik niet zondig ben, vies en het niet waard ben om tot God te naderen. De genade laat me weten dat ik in Jezus heilig en rein ben geworden. De wet produceert schuldgevoel. De genade maakt me vrij omdat Jezus alle schuld heeft gedragen. Echt, alles valt weg als genade telt, zelfs de wet.

Genade maakt vrij en blij, en sterk

Ik denk dat we het als christenen het wel met elkaar eens zijn: de genade maakt vrij en blij. Maar de genade maakt ook sterk, vind ik. Sterk om te kiezen voor het juiste. God gaf ons niet voor niets zijn Heilige Geest. Hij woont in ons. Klinkt gek, maar dat is heel fijn. Daardoor kunnen we in relatie staan met Jezus. En dus kijken naar hem en vrij zijn. Oh, ik leg het allemaal heel kort uit maar ik hoop dat het toch duidelijk genoeg is 😀 . Wat ik probeer te zeggen, samen met de Heilige Geest sta je sterk. Sterk om te kiezen voor het juiste. Ik wil expres niet meer het woord ‘wet’ laten vallen, omdat de Heilige Geest veeeeeel meer is dan de wet. Hierbij een paar karaktereigenschappen 🙂 (bron):

 • De Heilige Geest is onder andere trooster, raadgever, pleitbezorger, helper. Allemaal betekenissen van het Griekse woord ‘parakletos’. Toen Jezus naar de Hemel ging, waren Zijn leerlingen bedroefd. Maar Jezus beloofde zijn Geest te sturen, om ons te bemoedigen, te troosten en te begeleiden. De Geest “getuigt” dat we aan Hem toebehoren, en verzekert ons daarmee van onze verlossing. (2 Petrus 1:21; 2 Timoteüs 3:16)
 • De Heilige Geest overtuigt van zonden (doeeeeg wet, jij bent niet meer nodig!). De Geest roept de waarheden van God op in onze gedachten. Hij doet dit door de overtuiging in onze harten dat wij niet waardig zijn om voor een heilige God te staan, alleen dankzij Jezus offer. (Johannes 16:7-11)
 • De Heilige Geest is onze gids en onthuller. (Johannes 16:13; Johannes 14:16-17; 16:13; 1 Korintiërs 2:12-16) Zoals de Heilige Geest de schrijvers van de bijbel leidde naar het opschrijven van de waarheid, zo belooft Hij ons te leiden naar kennis van die waarheid én het begrijpen van de waarheid. Jezus beloofde dat na de opstanding de Heilige Geest zou komen om ons “de weg te wijzen naar de volle waarheid”. Mensen in de wereld snappen Gods waarheid niet omdat ze de Heilige geest niet hebben.
 • De Heilige Geest woont in ons als gelovigen, en dat is onderscheidend aan hen die niet geloven. (Romeinen 8:9-11; Efeziërs 2:21-22; 1 Korintiërs 6:19) De Geest stuurt, leidt, troost en beïnvloedt ons van binnenuit, en brengt in ons de vruchten van de Geest voort (Galaten 5:22-23).
 • De Heilig Geest is onze middelaar. (Romeinen 8:26) Soms weten we niet wat we moeten bidden of zijn we overweldigd door zorgen of andere dingen in ons drukke mama bestaan. De Heilige geest komt dan tussen ons en God en bidt voor ons. Hij zet ons ‘geklaag’ om in een gebed, hij is een soort tolk en brengt dat bij God, de troon van genade.

Dat is nogal wat hè?! En dit zijn nog niet eens alle karaktereigenschappen! Volgens mij heb ik wel eens vaker geschreven over de vruchten van de Geest, maar dat is voor mij een soort samenvatting van karaktereigenschappen wat de Heilige Geest in ons wilt bewerken.

“Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet.” Galaten 5:22-23

De genadevolle mama

De vruchten van de Geest heten niet voor niets ‘vruchten’, ze moeten groeien! Sinds ik moeder ben geworden heb ik zo ontzettend veel leermomenten gehad om mijzelf te trainen in geduld, zelfbeheersing, liefde, genade en zo voorts. Klinkt heel positief maar een leermoment, op het moment zelf, is meestal niet zo heel erg leuk. Eerder een ‘grrrr’ momentje, voor mij wel in ieder geval. Maar oh wat ben ik blij als ik merk dat ik de volgende keer met een stuk meer geduld en een stuk meer zelfbeheersing kon reageren op de situatie. In onze rol als moeder geloof ik ten volle 100% dat wij het karakter van God mogen weerspiegelen. Of in ieder geval ons uiterste best mogen doen. Waarom? Omdat Hij zo ontzettend genadig is naar ons (hebben we net gelezen). En omdat er geen enkele reden is om het niet te doen. Er zijn ontzettend veel Bijbelverhalen die laten zien dat wij genadig mogen zijn. Wat dacht je van de overspelige vrouw? Die de mensen wilde stenigen? Wat zei Jezus?

hij die zonder zonde is werpe de eerste steen.

Radicaal. Ja en zo is het. Wij zijn allemaal zondaars. Dat weten we (hier boven net gelezen dat de Heilige Geest van zonden overtuigt!). Jezus leert ons zo ontzettend veel over genade in het nieuwe testament. Ik begon deze blogpost met genade en haal het nu weer aan, it’s all about grace. Genade is de essentie van het Evangelie. Genade komt voort uit de onvoorwaardelijke liefde van God. Hij heeft ons onvoorwaardelijk lief. En wat vraagt hij van ons? Heb je naaste lief! It’s that simpel. Er staan geen ellelange wetten in het nieuwe testament. Dat is niet nodig. Omdat God ons genade heeft geschonken en hij heeft laten zien dat Hij ons onvoorwaardelijk liefheeft. Hij heeft ons wél de Heilige Geest gegeven die ons zal helpen bij het maken van juist keuzes en ons overtuigt van zonde. Maar weetje, God forceert ons niet om de juist weg te kiezen door middel van wetten en straffen, het is onze eigen keus. Wetten en daarmee dus ook straffen (want waar een wet is die overtreden kan worden hoort een straf te zijn, anders is het geen wet meer) gebeurde in het oude testament uit pure noodzaak omdat er nog geen verlosser was. Halleluja dat dat niet meer nodig is. Halleluja dat wij vrij mogen zijn. Letterlijk vrij, want nogmaals, we worden dus niet geforceerd of gedwongen om de juiste weg te kiezen (om bijvoorbeeld niet te stelen, niet te vloeken, niet overspel te plegen o.i.d). Natuurlijk, vaak zitten er aan onze acties natuurlijke consequenties, zoals een verkeersboete, gevangenis straf of emotioneel niet lekker zitten, maar er zullen zeker geen straffen van God zijn (zoals in het oude testament soms iemand een bepaalde ziekte kreeg). Ik kan het niet genoeg zeggen: God forceert ons niet om de juiste weg te kiezen door wetten en straffen, het is onze eigen keus. Hij wíl graag dat wij hem vrijwillig, met blijdschap, willen gehoorzamen en volgen. Snap je m? Hij wil graag dat wij hem willen gehoorzamen en volgen. Dat wij zelf ervaren en proeven hoe fantastisch het is om Hem te volgen en daarmee te ontdekken wat een diepe relatie wij met Jezus kunnen krijgen. What a friend we have in Jesus… 

Onze missie

Dat is dat. Terug naar wat ons mama’s dus nu te doen staat. In één zin: worden zoals Hem. Dat is onze grootste missie als christen. En daarmee ook als mama. Want weetje, God is ook mama. Hij heeft een verzorgende ‘moeder’ kant. Hij weet dus heel veel van mama zijn. Deze blogpost heeft als titel: ‘de genadevolle mama’. Deze titel heb ik gegeven omdat ik dat voor elke mama verlang. Het is een mindset die je veel vreugde zal gegeven in je relatie met je kindje. Eerder schreef ik dat het óf wet óf genade is. Ga eens voor jezelf na, waar draait het bij jou als mama (en papa!), in jou manier van ouderschap en jou opvoeding om? Om de wet of om genade? Het is een prikkelende vraag, dat weet ik. Laat ik daarom eerst een stukje uit mijn persoonlijke leven vertellen als mama.

Toen onze dochter net geboren was wist ik wel één ding zeker, ik kon zo’n klein vruchtje niet in de nacht op een andere kamer wegleggen. Overdag wist ik alleen niet zo goed hoe het ‘hoorde’. Nou ja, zo erg was dat niet want dat werd me wel verteld. Door familie, kennissen, vriendinnen. Misschien wel door jou als het nu lees. Ik moest mijn dochter wegleggen, alleen, apart en het liefst wakker in haar eigen bed. Alleen dan, ja alleen dán zou ze leren om zelfstandig in slaap te komen en dus zelfstandigheid daarmee te leren. Ik heb er erg mee geworsteld want mijn dochter ging huilen en krijsen. Het klopte niet. Ik vond het niet fijn en zij vond het niet fijn. Uiteindelijk heb ik uitgeschreeuwd naar God en overspoelde Hij mij met Zijn onvoorwaardelijke liefde. Ik heb schijt genomen aan de wetten en regels van mensen om mij heen, het consultatiebureau en daarmee eigenlijk ook de ‘ouderschap- en opvoedingsregels der westerse wereld’ (niet elk cb adviseert dit maar over het algemeen hangt er wel zo’n soort gedachte binnen de westerse wereld, maar dat terzijde dit is mijn persoonlijke situatie). Het houden van de ‘regel’ en daarmee ‘wet’ dat ik mijn dochter alleen en wakker in haar bedje moest leggen resulteerde in verslechtering van onze relatie omdat de afstand tussen ons groeide, letterlijk. Daarom ben ik er ook gelijk mee gestopt. Maar goed, wet of niet als een bepaalde regel of advies ook daadwerkelijk berust is op waarheid dan valt het nog in overweging te nemen, met genade in ons achterhoofd. Maar het probleem is vaak dat deze regels helemaal niet berust zijn op waarheid en onvoorwaardelijke liefde, maar op leugen en angst!

Het probleem is vaak dat deze regels helemaal niet berust zijn op waarheid en onvoorwaardelijke liefde, maar op leugen en angst!

Ik ga verder niet heel diep op de leugen in dat een kindje apart zou moeten slapen, om over wetenschappelijk onderzoek dus maar te zwijgen. Het is namelijk simpel uit te leggen. Ik denk dat bijna 99% van alle kindjes namelijk gaan huilen, zo niet 100%. En daarmee slaan jou hormonen op hol. Met maar 1 alarm: “pak het op!”. Simpel, zo heeft God het gemaakt. Baby’s zijn ontzettend afhankelijk van ons en kunnen echt niet begrijpen als wij zomaar weg zijn. Dat heeft tijd nodig en je moet niet verwachten dat je een kind wat nog niet in staat is om te praten zomaar wakker in bed kan leggen zonder dit te hebben ‘aangeleerd’. Oh en je kunt het jezelf natuurlijk ook heel goed aanleren om je hormonen te negeren, maar is dat wat je wil? Negeren wat God heeft gemaakt? Maar goed zo zijn er natuurlijk nog veel meer leugens die hoogtij vieren in de wondere wereld van opvoeden en ouderschap. Bijvoorbeeld over laten huilen of dragen en daarmee verwennen. Maar vaak heeft het met slapen te maken. Slapen is toch wel het heetste onderwerp. Want een kind laten huilen of niet is vaak de issue als het zou ‘moeten’ slapen in het eigen bedje. Het zelfde geldt voor dragen en een kindje laten slapen in een draagdoek of draagzak. Dat zou verwennerij zijn want een kind ‘moet’ in een eigen bedje liggen. Misschien, als je dit nu lees, vind je het allemaal overdreven, te ver gezocht, zeurderig. Lees dan verder 🙂 .

God is een God van relatie. De duivel is een duivel van relatie-vernietigen. Pas dus op. De regels hierboven kort omschreven zijn regels die ons afhouden van een genadevolle relatie met ons kindje. Ik heb dat zelf ervaren zoals je hier boven ook kon lezen. Als ik haar namelijk zou forceren om in haar eigen bedje te slapen dan zou ik dat doen omdat het zo ‘hoort’ volgens die en die. De regels hierboven zijn dus niet alleen leugens maar ook nog eens relatie-vernietigers, dubbel destructief dus! Maar nu komt het mooie, toen ik er voor koos om responsive naar haar te zijn (wat dus betekend dat ik heel goed naar haar signalen en communicatie luister en daar op in speel door haar te troosten, te dragen en borstvoeding te geven op verzoek) werd onze relatie juist veel beter en begon ik er ook veel meer plezier in te krijgen. Een win-win situatie. En wist je, even tussendoor, dat samen slapen er voor zorgt dat je dezelfde slaap en waak ritme gaat ontwikkelen waardoor je niet meer uit een diepe slaap gewekt wordt in de nacht? Tof hè. En daarmee kom ik gelijk vijf 5 punten waar we naar kunnen kijken of die God ons heeft gegeven als het gaat om de vraag hoe we dan wel met onze baby’s moeten omgaan als we niet meer naar de leugens van de wereld willen luisteren.

 1. Gods karakter en Gods Woord. Hij is vol liefde, geduld en zelfbeheersing (vruchten van de geest!) en de Bijbel staat vol met namen (hierboven schreef ik al over karaktereigenschappen van de Heilige Geest). Maar ook bijvoorbeeld de naam “El Shadai” wat “God Almachtig” betekend, maar “Shadai” betekend ook “De God met borsten”, dus dat is de vrouwelijke kant van God, het verzorgende, nurshing, karakter. Dat wordt dus in verband gebracht met borsten. Borsten zijn heel belangrijk voor een moeder. Want, “dai” betekend dan zelfs “dat wat ons genoeg is”. Hij is ons meer dan genoeg, en borsten, borstvoeding is voor baby’s meer dan genoeg. Dit is mij één naam van God uit de Bijbel. Zo zijn er nog veel meer Bijbelteksten en verhalen die ons een stukje laten zien over Gods verzorgende karakter. En dat kunnen wij weer als voorbeeld gebruiken voor onze ouderschap.
 2. Wij hebben Zijn Heilige Geest ontvangen die ons helpt het juiste te doen en ons overtuigd van waarheid.
 3. God heeft ons lichaam complex gemaakt met hormonen die een actie kunnen uitlokken, zoals het knuffelhormoon ocyctocine die vrijkomt bij borstvoeding geven. Je wilt dan gewoon lekker knuffelen met je kindje 🙂 . Of de hormonen die vrijkomen als je kindje huilt, je wilt het dan oppakken.
 4. We mogen er op vertrouwen dat God ons kindje uitgerust heeft met de juist communicatiemiddelen en dat wij weten (o.a. door hormonen, Gods Woord en logisch nadenken) hoe er op te reageren. Dit is bijvoorbeeld smakken, met armpjes zwaaien voor drinken of uiteindelijk huilen. Je kindje huilt nooit en dan ook nooit voor niets!
 5. God geeft ons logisch denkvermogen. We mogen, of moeten zelfs, adviezen of regels van de wereld daarom ook altijd toetsen aan Gods Woord.

In de praktijk

Hoe zit het dan in de praktijk? Dat is voor iedere mama natuurlijk anders. Als je naar de vijf punten hierboven kijk dan is het dus belangrijk om lekker close te zijn met God, Zijn Woord te lezen en responsive zijn naar je kindje omdat je vertrouwt dat God het heeft uitgerust met de juiste communicatie. In de praktijk komt het er op neer dat veruit de meeste kindjes lekker gedragen willen worden, soms wel de hele dag in de eerste prille maanden. Bijna 24/7 borstvoeding willen. En in de nacht bijna tegen je aan kleven. Als ze ouder worden komt het woord ‘opvoeden’ om de hoek kijken bij velen en verandert mama in een politieagent. We willen dan dat ons kindje ons gaat gehoorzamen. Hé hier hebben we het eerder over gehad, alleen dan ging het over onze relatie met God. Weet je nog? Hij wil graag dat wij hem willen gehoorzamen en volgen. Dat wij zelf ervaren en proeven hoe fantastisch het is om Hem te volgen en daarmee te ontdekken wat een diepe relatie wij met Jezus kunnen krijgen. Als God geen politieagent bij ons speelt, is het dan nodig dat wij dat bij onze kinderen doen? Natuurlijk is het belangrijk dat je je kindje in onveilige situaties beschermt maar straffen en belonen heeft niets te maken met een onvoorwaardelijke en genadevolle opvoeding. En ook hierbij, om over wetenschappelijk onderwijs op dit vlak maar te zwijgen. En, daarnaast, zijn er ook heel veel dingen die je simpel weg niet kan forceren bij een kindje. Je kunt je kindje niet forceren om te slapen, te eten of lief te doen. Je kunt wel straf geven, maar dan zal het gehoorzamen uit angst. Niet uit het besef dat slapen, eten of lief doen heel fijn en belangrijk is. Het mooiste zou zijn dat je kindje die waarheid gaat ontdekken. En daar kunnen wij bij helpen door een voorbeeld te zijn, dingen uit te leggen, te bidden. Echt, opvoeden is veel dieper dan de oppervlakkige adviezen die vandaag de dag geven worden. Kortgeleden heb ik hier ook over geschreven, lees de blogpost hier. “Is het dan niet een te grote verantwoordelijkheid voor een kind om te verwachten dat het jou wíl gehoorzamen?” kregen mijn man en ik laatst als vraag. Zo ie zo geloof ik dat een kind die nog niet het evangelie snapt gered is onder de geloofs-paraplu van papa en mama, dat voorop. Maar daarnaast geloof ik ook dat wij als ouders een goed voorbeeld mogen zijn, mogen bidden voor vervulling met de Heilige Geest bij onze kinderen (ja zeker kinderen kunnen vervuld zijn met de Heilige Geest) en dat ze daarmee zelf Zijn waarheid zullen ontdekken. Zo doet God het ook bij ons. Zet m op, genadevolle mama’s!

PS. Al eerder schreef uitgebreider over een aantal onderwerpen die in deze post naar voren kwamen. Mocht je verder willen lezen: hier lees je alle borstvoeding posts en de posts over zuigbehoefte. Hier lees je alle posts over dragen en slapen en hier lees je mijn posts over opvoeden.

 

 

De genadevolle mama

Sole van Keltisch Zeezout // zoutoplossing vol mineralen enzo

De genadevolle mama

Happy Mommy Monday #8

Newer post

There are 2 comments

 1. Wiltien

  Hoi Eline,
  Sinds een tijdje lees ik (als collega- christelijke mama) je blogs met veel interesse. Mooi hoe je hedendaagse inzichten combineert met (en corrigeert door) Bijbelse principes. Het inspireert me! Dank daarvoor 🙂

  1. Voila Eline

   Hi Wiltien, bedankt 🙂 leuk om te lezen dat de blogs je inspireren!

Post a comment

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.